Phòng ngủ: 3 Pháp lý: VBTT
Nhu cầu: Loại: Shop house
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Bắc Phòng wc: 4
Diện tích:120 m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 120 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng wc: 4
Tầng:
Pháp lý: VBTT
Nhu cầu:
Loại: Shop house
Hướng ban công: Bắc
2