Phòng ngủ: 5 Pháp lý:
Nhu cầu: Loại: Shop house
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Đông Bắc Phòng wc: 7
Diện tích:240 m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 240 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng wc: 7
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: Shop house
Hướng ban công: Đông Bắc
2