Phòng ngủ: 1 Pháp lý: HĐMB
Nhu cầu: Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Bắc Phòng wc: 5
Diện tích:100 m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 100 m2
Phòng ngủ: 1
Phòng wc: 5
Tầng:
Pháp lý: HĐMB
Nhu cầu:
Loại:
Hướng ban công: Bắc
2